Posted on

nl ms

Client Access Licenses
If the workstations in your organization are networked, you likely depend on network server software to perform certain functions, such as file and print sharing. To access this server software legally, a Client Access License (CAL) may be required. A CAL is not a software product; rather, it is a license that gives a user the right to access the services of the server.

Device CALs
With a Device CAL, you purchase a CAL for every device that accesses your server, regardless of the number of users who use that device to access the server. Device CALs may make more economic and administrative sense if your company has workers who share devices, for example, on different work shifts.

In the center of Amsterdam, houseboat Ms. Luctor, on a breathtaking location, a stylish and romantic houseboat with all modern comforts, fantastic breakfast, bikes and a canadian canoe

Contact-free check-in, if you like, is possible! As we speak, things seem to be getting back to normal. But new variants might again change the situation.

Great reviews

You might want to check us on tripadvisor, airbnb, booking.com or any other platform, and you will find that all of our guests are full of praise, and are sorry to leave!

16 okt 2021 – 15 march 2022 : night 125

(not always possible) one night € 135.)

In 1830 werd hem het bevel over Zr.Ms. Kanonneerboot No.2 opgedragen. Het schip werd bij het Scheldeflottielje ingedeeld en tijdens gevechten bij Antwerpen verwierf Van Speijk de Militaire Willems-Orde. Op 5 februari 1831 woei het hard op de Schelde en het voor anker liggende schip raakte door het krabben van het anker aan lager wal. Onder zeil gaan baatte niet en voor er tijd was om een werpanker uit te brengen, sprongen opstandelingen van de wal over op het schip.

Van Speijk had gezworen dat zijn schip nooit in handen van de opstandelingen zou vallen. Hem bleef maar 1 middel over om die eed gestand te doen. Volgens het verhaal heeft hij zijn besluit in alle kalmte genomen. Hij ging benedendeks en stak een sigaar op. Een scheepsjongen liep hem voor de voeten en uit een paar woorden die Van Speijk tegen hem sprak, kreeg deze blijkbaar in de gaten wat de commandant van plan was. Hij waarschuwde een paar maten en sprong met hen overboord. Even later vloog het schip door de ontploffende kruitkamer met een donderende knal de lucht in.

Behalve de paar schepelingen die over boord waren gesprongen, vonden alle opvarenden de dood. Deze daad van Van Speijk veroorzaakte een golf van enthousiasme in Noord-Nederland. De inmenging van de grote mogendheden in de ruzie tussen Noord en Zuid had veel kwaad bloed gezet. En het optreden van Van Speijk werd aangevoeld als een symbool van onze zelfstandigheid. Het stoffelijk overschot van Van Speijk werd met grote luister in de Nieuwe Kerk in Amsterdam bijgezet en kreeg een gedenksteen. Ook in het Burgerweeshuis waar hij was opgevoed werd een gedenksteen geplaatst.

Voorgangers

Op de boeg staat de NAVO-aanduiding van het fregat: F828.

Jan Carel van Speijk, in 1802 geboren, was al vroeg wees. Hij werd opgevoed in het Burgerweeshuis in Amsterdam. Zijn oudere broer was bij de marine terechtgekomen. En hoewel Jan Carel oorspronkelijk voor het kleermakersberoep werd opgeleid, werd ook hij door de zee aangetrokken. Door zelfstudie wist hij in 1820 een plaats als stuurmansleerling te krijgen.

Het schip is genoemd naar Jan Carel Josephus van Speijk. De zelfopoffering van deze man zorgde voor grote bewondering in het prille Koninkrijk der Nederlanden. Zo besloot Koning Willem I op 11 februari 1831 dat er altijd een schip bij de Koninklijke Marine zou varen dat Van Speijk heet. De resten van zijn schip werden gekoesterd. De mast heeft bijvoorbeeld nog enige tijd voor het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) in Den Helder gestaan, maar moest na enige decennia worden vervangen door een nieuw exemplaar. Toch bleef die mast in de wandelgangen ‘de mast van Van Speijk’ heten.

De dienst aan boord gaf hem de overtuiging dat zijn ontwikkeling tekortschoot om tot de officiersrangen op te klimmen. In 1821 nam hij daarom ontslag, om zich aan de wal voor verdere examens klaar te maken. Zo bereikte hij ten slotte zijn doel. Hij commandeerde verschillende kleinere oorlogsschepen, waarbij hij zich meerdere keren onderscheidde bij de pacificatie van de Archipel en de bestrijding van de zeerovers.